Mannenkoor de Heivinken Genk


Go to content


Gezien de ontwikkelingen in de sociale media
heeft het bestuur van het Mannenkoor De Heivinken
besloten om deze website niet langer in stand
te houden.
Wij blijven bereikbaar via Facebook en e-mail.Niets uit deze site mag overgenomen worden, op welke manier dan ook, zonder toestemming van de beheerder. Al het beeld-, tekst- en geluidsmateriaal is eigendom van de beheerder van deze site.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezoek aan of het gebruik van deze site en is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van andere websites, gekoppeld aan deze site.

Het is verboden, deze website op welke manier dan ook te misbruiken voor welk doel dan ook. Het hacken, kraken, wijzigen of van het internet verwijderen van deze website is ten strengste verboden. Bij elke poging hiertoe zijn wij genoodzaakt, aangifte te doen bij de bevoegde instanties en bij de gerechtelijke overheid.
U kunt ook een bezoek brengen aan onze facebook pagina via:
http://www.facebook.com/Mannenkoor De Heivinken

Counter

Back to content | Back to main menu